Corona-crisis; het echte werk

In de reeks ‘Corona-crisis; het echte werk’ vertel ik de verhalen van mensen zonder wie onze samenleving niet zou draaien tijdens de COVID-19-uitbraak.

Vakkenvuller gelooft dat klanten niet expres dichtbij komen en kijkt uit naar gewoon weer school
Wijkagent vindt nieuwe vormen van contact en is bezorgd over ‘verdwenen’ kinderen
Pedagogisch medewerkers kinderopvang over kwetsbaarheid en onbevangen knuffelen
Schoonmaker kent het ziekenhuis door en door en zorgt dat hij fit blijft
Medewerker ouderenzorg als enige fysiek contact met thuiswonende senioren
Gehandicaptenzorgprofessional over contact met cliënten en versnelde invoering van innovaties
Landelijk coördinator infectieziektebestrijding leert veel over crisisbeheersing en zichzelf
Afvalinzamelaars te maken met veel grotere hoeveelheden én meer waardering
Hoofdconducteur kwetsbaarder voor agressie, treinen rijden steeds op tijd
Leerkracht ziet kansen voor basisonderwijs om permanent efficiënter en flexibeler te werken
Supermarktmanager over ‘het hamster-effect’ en zijn trots voor personeel en stad
Verpleegkundige investeert in vitaliteit en roept iedereen op zich aan de richtlijnen te houden
Docent middelbaar onderwijs meest bezorgd om wegvallen terloops contact